NOMO® Kalkulator - Beregn ditt behov

m
Mer info
Taklengde

Takflate

Beregn antall m2 takflate ved å multiplisere takets lengde med avstand fra takskjegg til møne. For å sikre lik belastning i takkonstruksjonen, skal det være sikring mot takras på begge sider av husets tak!

m
Mer info
Takhøyde

Takflate

Beregn antall m2 takflate ved å multiplisere takets lengde med avstand fra takskjegg til møne. For å sikre lik belastning i takkonstruksjonen, skal det være sikring mot takras på begge sider av husets tak!

Mer info
Takvinkel

Takvinkel

Takvinkelen er takets helning i grader i forhold til horisontalplanet

Mer info

Snølast

Tallene for snølast er veiledende og i følge Norsk standard 3491-3. Du kan enten velge en av de snølastene som er angitt øverst i valg-listen, eller angi hvilken kommune du ønsker å beregne for, og høyden/høydeintervallet over havet for bygget/taket som skal sikres. LukkCopyright © Caneias

Fotavtrykket er sum NOMO® som beregnes for et definert takelement multiplisert med fotavtrykket (Foot print) for en NOMO® = n NOMO® x FPTM

FPTM = Fotavtrykk (Foot print) for en NOMO®.

n NOMO® = totalt antall av NOMO® for et definert takelement.

Copyright © Caneias

Fordelingsfaktoren for opptak av raskreftene i takelementet (Roof Avalanche Distribution Factor), RADFTM = (n NOMO® x FPTM) / arealet av takelementet i m2.

FPTM = Fotavtrykk (Footprint) for en NOMO®.

n NOMO® = Antall NOMO® for et definert takelement.

Copyright © Caneias

Sum TPMSTM = (n NOMO® x TPMSTM)

TPMSTM = Total Perpendicular Metal Surface.
Angir tverrsnittet for ståltråden langs hele lengden vinkelrett mot snøen for hver enkelt NOMO® snøfanger.

n NOMO® = totalt antall NOMO® på et takelement.

Copyright © Caneias

Sum CCSLTM = (n NOMO® x CCSLTM) på et takelement.

n NOMO® = totalt antall NOMO® på et takelement.

CCSLTM= Lengden på begge sidene av tråden (snøfangeren) hvor det må oppstå brudd i snøen
for at snøen skal skli forbi selve snøfangeren for en NOMO®.

Copyright © Caneias

For bygninger som er lokalisert på steder med ekstrem snødybde som følge av lokale forhold, anbefales det at man tar kontakt med teknisk etat i kommunen for nærmere informasjon om snølasten på stedet.